Các Phương thức trong JavaScript cần biết để nâng cao kỹ năng lập trình của bạn

Trong JavaScript có hỗ trợ các loại dữ liệu cơ bản là giống với hầu hết những ngôn ngữ lập trình khác. Bài viết này, Mẫu Website 24h sẽ chia sẻ cho các bạn các phương thức trong JavaScript cần biết, hãy theo dõi đến cuối bài viết để nâng cao kỹ năng lập trình của bạn nhé.

Phương thức trong JavaScript là gì?

Phương thức (method) trong JavaScript là các hành động mà chúng ta có thể thực hiện. Ví dụ như JavaScript cung cấp một số phương thức chuỗi để thực hiện hành động với chuỗi. Ta gọi hay sử dụng các phương thức này bằng cách chắp thêm một thể hiện với một dấu chấm (toán tử dấu chấm), tên phương thức và mở – đóng dấu ngoặc đơn.

Phương thức của Object

Hành động của object trong JavaScript,  được biểu diễn bởi hàm. Ví dụ đối tượng user với hành động sayHello() như sau:

Phương thức tong Java

Ở ví dụ trên, Mẫu Website 24h sử dụng function expression để tạo một hàm, rồi gán hàm đó cho thuộc tính sayHello của user.

Sau đó, gọi user.sayHello(). Và kết quả là Hello! được hiển thị ra console.

Một hàm là thuộc tính của object thì nó được gọi là phương thức.

Vì thế, sayHello là một phương thức của object user.

Ngoài cách sử dụng function expression như trên, chúng ta có thể dùng function declaration để khai báo hàm như sau:

Phương thức tong JavaScript

Cách sử dụng object để biểu diễn đối tượng với các thuộc tính và hành động như trên gọi là lập trình hướng đối tượng hay OOP.

Cú pháp ngắn gọn khai báo phương thức

Ở ví dụ trên, Mẫu Website 24h đã khởi tạo object xong mới định nghĩa phương thức. Ngoài ra, còn có thể định nghĩa phương thức từ khi khởi tạo Object.

Ví dụ khởi tạo object với phương thức:

Phương thức tong JavaScript

Ngoài ra, bạn cũng có thể bỏ qua từ khóa function như sau:

Phương thức tong JavaScript

Từ khóa this trong JavaScript

Trường hợp khá phổ biến với object là việc truy cập vào thuộc tính của object ngay bên trong phương thức.

Ví dụ như phương thức sayHello  muốn truy cập và hiển thị giá trị của thuộc tính name. Để có thể làm được điều này, bạn có thể sử dụng từ khóa this.

Giá trị của this trong JavaScript chính là object gọi phương thức – đối tượng trước dấu chấm (.)

This trong JavaScript không được “bind”

Điểm khác biệt so với các ngôn ngữ lập trình khác, từ khóa this có thể dùng ở bất kỳ hàm nào (không chỉ là phương thức của object),.

Arrow function không có this

Arrow function là một hàm đặc biệt, bởi vì nó không có this.

Nếu truy cập this bên trong arrow function thì JavaScript sẽ hiểu this là đối tượng ứng với ngữ cảnh gần nhất bên ngoài có this lúc gọi hàm.

Lời kết

Trên đây là những chia sẻ của Mẫu Website 24h về các phương thức trong JavaScript. Đây là kiến thức sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn khi đang tìm hiểu về JavaScript và muốn trở thành một lập trình viên chuyên nghiệp. Chúc các bạn thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *