Các Kiểu dữ liệu trong PHP phổ biến nhất

Bạn đang tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình PHP, chắc chắn bạn không nên bỏ qua bài viết này. Các kiểu dữ liệu trong PHP là kiến thức cơ bản cần nắm vững để các bạn có nền tảng để học kiến thức nâng cao hơn. Trong bài viết này, Mẫu Website 24h sẽ giới thiệu cho các bạn các kiểu dữ liệu trong PHP và các hoạt động của nó. Hãy cùng theo dõi đến cuối bài viết.

Tổng quan về các kiểu dữ liệu trong PHP

PHP là một ngôn ngữ lập trình khá đặc biệt, không giống như C, Java,…Khai báo biến chỉ cần khai báo tên biến và giá trị của nó còn kiểu dữ liệu thì PHP có thể nhận diện được

Trong PHP có 7 kiểu dữ liệu được sử dụng phổ biến như sau;

  • INT (Số nguyên)
  • Kiểu số thực (float, double, real).
  • Kiểu Boolean.
  • Chuỗi.
  • Mảng.
  • Null.
  • Đối tượng.

Các kiểu dữ liệu trong PHP

Kiểu INT (số nguyên)

Kiểu INT (Số nguyên) là viết tắt của từ Integer, là một kiểu dữ liệu dạng số nguyên và nó có thể hoạt động dưới nhiều kiểu cơ số khác nhau.

Để khai báo biến dưới dạng INT thì các giá trị của biến không được chứa dấu ‘ hay “.

Kiểu INT có kích thước 32bit (Nếu vượt qua nó sẽ tự động chuyển sang kiểu khác)

VD: Mẫu Website 24h sẽ khai báo biến với kiểu INT qua các dạng số mà PHP hỗ trợ.

<?php
$a = 1234; // hệ số thập phân
$a = -123; // số âm
$a = 0123; // Bát phân
$a = 0x1A; // Hệ thập lục
$a = 0b11111111; // Hệ nhị phân
?>

Kiểu số thực

Kiểu số thực có thể hiểu là số có phần dư như: 1.1, 8.9,… Trong PHP kiểu số thực tồn tại ở 2 dạng là float và double. Cách khai báo tương tự như số nguyên. VD:

<?php
$float = 5.586;
?>

Kiểu Boolean

Kiểu dữ liệu Boolean trong PHP là một kiểu dữ liệu mà giá trị của nó tồn tại 2 giá trị true và false ( có thể viết hoa hay thường đều được).

Ví dụ:

<?php 
$is_Male = true;
 ?>

Kiểu chuỗi

Kiểu chuỗi trong PHP tồn tại ở hai dạng String và char. Để khái báo kiểu chuỗi thì các giá trị của chuỗi phải được đặt trong cặp dấu ngoặc ‘ hay “.

<?php
$string = 'mauwebsite24h.com';
//đúng
$string = "mauwebsite24h.com";
// đúng
$string = mauwebsite24h.com;
// sai
?>

Đối với chuỗi, trong PHP có cung cấp cho chúng ta hàm is_string() kiểm tra xem phần tử có phải chuỗi hay không. Hàm này kết quả sẽ trả về TRUE nếu đúng và FALSE nếu sai.

Kiểu mảng

Kiểu mảng hay còn gọi là array trong PHP là một danh sách các phần tử có cùng hoặc không có cùng kiểu dữ liệu. Bao gồm 2 loại mảng là mảng một chiều và mảng đa chiều, trong mỗi loại mảng đó phân ra thành mảng tuần tự và mảng bất tuần tự. Để truy xuất phần tử trong mảng chúng ta cần phải dự vào vị trí của nó.

Kiểu NULL

Kiểu NULL là kiểu dữ liệu rỗng. Khi khai báo biến kiểu này bộ nhớ sẽ tiếp nhận tên biến mà không tốn thêm một ô nhớ nào.

Ví dụ: 

<?php
$a = null;
?>

Kiểu Object

Object hay còn gọi là đối tượng, trong PHP nó là một tập hợp các thuộc tính cụ thể nào đó cho một đối tượng cụ thể.

Ép kiểu dữ liệu trong PHP

Phần trên, Mẫu Website 24h đã giới thiệu cho các bạn về các kiểu dữ liệu trong PHP cũng như cách hoạt động của nó. Bây giờ, Mẫu Website 24h sẽ giới thiệu cho các bạn cách ép kiểu trong PHP.

Để có thể ép kiểu trong PHP, bạn có thể sử dụng cú pháp sau:

<?php

$bienMoi = (kieudulieu) $bien;

?>

Trong đó:

  • $bienMoi: là biến mới chứa dữ liệu sau khi đã ép.
  • $kieudulieu: là một trong các kiểu dữ liệu mình nêu ở trên.
  • $bien: là biến mà bạn muốn ép kiểu (có thể là dữ liệu sẵn).

Để kiểm tra xem dữ liệu đang ở kiểu nào các bạn có thể dùng hàm var_dump();

Lời Kết

Trên đây là những chia sẻ của Mẫu Website 24h về các kiểu dữ liệu trong PHP và cách hoạt động của nó. Hy vọng bài viết này giúp các bạn hệ thống lại kiến thức một cách vững chắc – và là tiền đề cho niềm đam mê lập trình của bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi đến cuối bài viết. Chúc các bạn thành công!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *