Biến trong JavaScript là gì? Tìm hiểu về Biến trong JavaScript từ A – Z

Biến trong JavaScript là một thành phần không thể thiếu trong lập trình. Vì vậy, bài viết này Mẫu Website sẽ giải thích cho các bạn Biến trong JavaScript là gì và cách khai báo biến. Hãy theo dõi đến cuối bài viết để được giải đáp thắc mắc nhé.

Biến trong JavaScript là gì?

Biến là “tên biểu tượng được dùng để đại diện cho một giá trị. Giá trị của biến có thể thay đổi trong chương trình.

Giả sử như x là số lượng người đang xem bài viết này, x là một biến. Ví dụ như giá trị của biến x bây giờ là 50. Nhưng 10 phút sau, số lượng người đọc tăng lên thành 100. Lúc này, giá trị của biến x là 100.

Biến JavaScript được lưu ở đâu.

Các biến trong JavaScript được lưu ở bộ nhớ của browser process (tiến trình trình duyệt) được hiểu một cách đơn giản là biến được lưu trong phần Ram mà trình duyệt đang sử dụng.

Cách khai báo biến trong JavaScript

Khai báo biến

Để khai báo một biến ta sử dụng từ khóa const, let, var. Nên dùng từ khóa let (từ khóa var đã lỗi thời và không nên sử dụng).

const được dùng để khai báo 1 hằng số, giá trị của const không thay đổi trong suốt chương trình.

let khai báo biến chỉ có thể truy cập được trong block bao quanh nó được xác định bằng cặp {}.

var khai báo biến có thể truy cập ở phạm vi hàm số hoặc bên ngoài hàm số, toàn cục.

Cũng như các ngôn ngữ lập trình khác, cách đặt tên biến của JavaScript cần tuân theo một số quy tắc sau:

  • Tên biến phải là các chữ không dấu, viết hoa hoặc viết thường, các chữ số từ 0-9 và dấu gạch dưới () và kí hiệu $.
  • Tên biến bắt đầu phải là chữ hoặc dấu gạch dưới (_), không được bắt đầu bằng số.
  • Không thể sử dụng các từ dành riêng (như từ khóa JavaScript) làm tên.
  • Các tên có phân biệt chữ hoa chữ thường

Kiểu dữ liệu của biến

khi khai báo biến, bạn không cần khai báo kiểu của biến đó trước khi dùng. Kiểu dữ liệu sẽ được tự động xác định khi chương trình được thực thi. Điều đó có nghĩa một biến có thể chứa các giá trị của các kiểu dữ liệu khác nhau.

Theo tiêu chuẩn ECMAScript xác định bảy kiểu dữ liệu như sau :

Kiểu boolean

Kiểu null

Kiểu undefined

Kiểu số

Kiểu chuỗi

Kiểu Symbol (mới trong ECMAScript 6)

Kiểu đối tượng

 Phạm vi của biến

Có hai loại phạm vi của biến trong JavaScript. biến cục bộ (local scope) và biến toàn cục (global scope). Biến toàn cục (global scope) được khai báo ngoài hàm, trong khi đó biến cục bộ (local scope)được lưu khai báo bên trong một hàm.(Nên với cùng một tên biến, ta có thể khai báo ở những hàm khác nhau).

Một biến toàn cục có thể được truy cập từ bên ngoài của hàm cũng như bên trong của hàm, nhưng một biến cục bộ chỉ có thể được truy cập bên trong hàm. Nếu truy cập từ bên ngoài của hàm, bạn sẽ nhận được lỗi ‘undefined variable’ (biến không xác định).

Một số lỗi với biến trong JavaScript

Việc thực hiện khai báo và gán giá trị cho biến tưởng như khá đơn giản. Đôi kho bạn có thể mắc những lỗi sau:

Khai báo biến nhiều lần

Một biến số chỉ được khai báo một lần, nếu bạn khai báo lại biến đó thì sẽ bị lỗi cú pháp, ví dụ:

let language = "JavaScript";

let language = "React";

Bạn sẽ bị lỗi: Uncaught SyntaxError: Identifier ‘language’ has already been declared (biến “language” đã được định nghĩa rồi).

Gán giá trị cho biến trước khi khai báo

Trên thực tế, bạn có thể gán giá trị cho biến mà không cần phải khai báo.

message = "hello";
console.log(message); // hello

Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng chế độ code nghiêm ngặt "use strict" thì bạn sẽ bị lỗi.

"use strict";

message = "hello";
console.log(message);

Lỗi cụ thể là: Uncaught ReferenceError: message is not defined (biến “message” chưa được định nghĩa).

Lời kết

Trên đây là những chia sẻ của Mẫu Website 24h về biến trong JavaScript. Đây là nền tảng kiến thức cần phải đối với các lập trình viên. Hi vọng bài viết sẽ giải đáp được các thắc mắc và hữu ích với các bạn, sau bài viết có thể khai báo biến trong JavaScript một cách thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *