Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân về bạn, chẳng hạn như tên của bạn, địa chỉ, điện thoại, điện thoại di động, địa chỉ e-mail, khi bạn cung cấp cho chúng tôi trong khi sử dụng trang web này như tạo một tài khoản, tham gia trò chơi có thưởng, đăng ký nhận thư điện tử, tham gia khảo sát, liên hệ với dịch vụ khách hàng hoặc tương tác với trang web này. Thông tin cá nhân của bạn có thể được sử dụng bởi chúng tôi cho tất cả các mục đích hợp pháp, trong đó có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, đáp ứng yêu cầu của bạn, xử lý giao dịch của bạn, cho các mục đích quản lý hành chính như tiến hành các cuộc thi, theo dõi các phần của trang web gây hứng thú cho bạn, thực hiện việc trao giải thưởng.

Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Mẫu Website 24h có thể công bố các thông tin cá nhân thu thập từ khách hàng cho bên thứ ba, như các đại lý, các cửa hàng của chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ khác nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Mẫu Website 24h sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng các nhân viên, cán bộ, đại lý, tư vấn hoặc bên thứ ba nào được đề cập ở trên có liên quan đến việc thu thập và xử lý thông tin khách hàng sẽ nhận thức và thấu hiểu Chính sách bảo mật này.

Thời gian lưu trữ thông tin

Mẫu Website 24h sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY MẪU WEBSITE 24H

Địa chỉ: CT1 Chung cư Xuân Mai – Phường Đông Hải – TP Thanh Hóa

Hotline: 0818 666 808

Email: [email protected]

Những người tổ chức có thể được tiếp cận thông tin đó

Mẫu Website 24h sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân nào của bạn trừ phi có được sự cho phép của bạn hoặc:

  • Để chấp hành các yêu cầu của nhà nước như luật, chính sách, lệnh khám xét, trát hầu tòa hay yêu cầu từ tòa án;
  • Để cung cấp cho các nhà tài trợ và nhà sản xuất khi đó là một phần cần thiết để sản phẩm hay dịch vụ được chuyển giao cho Mẫu Website 24h;
  • Trong trường hợp những thay đổi nội bộ công ty, chẳng hạn như mua bán sát nhập, mua bán tài sản công ty hay công ty bị phá sản;
  • Trong các trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như để đáp trả những đe dọa tổn hại tới thể xác tới bạn và những người dùng khá

Phương tiện và công cụ để người dung tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình

Khách hàng muốn chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình vui lòng liên hệ Hotline: 0818 666 808   hoặc Email: [email protected]